امروز : دوشنبه, 07 بهمن 1398

درباره ما

ما گروهى از فارغ التحصیلان رشته مهندسى پزشكى هستیم كه طى سالیانى كه در این رشته تحصیل میكردیم با این موضوع مواجه شدیم كه رشته مهندسى پزشكى نیاز به یك سایت مرجع و كامل براى پوشش اخبار در زمینه هاى پزشكى و تجهیزات پزشكى دارد از این رو بر آن شدیم كه تا حد توانمان این اخبار و مقالات و آموزش ها را جمع آورى و در سایت BME-News قرار دهیم.