امروز : یکشنبه, 04 آبان 1399
همه چیز راجع به x-ray(بخش دوم)

همه چیز راجع به x-ray(بخش دوم)

همه چیز راجع به x-ray (بخش دوم)    ...
همه چیز راجع به x-ray(بخش اول)

همه چیز راجع به x-ray(بخش اول)

همچون بسیاری از اکتشافات مهم و بزرگ بشر، فناوری اشعه ایکس کاملا تصادفی اختراع شد.    ...
پنج گرایش برتر مهندسی پزشکی در سال 2018

پنج گرایش برتر مهندسی پزشکی در سال 2018

طول عمر افراد نسبت به قبل افزایش یافته است و این یعنی آنکه زمینه ی مراقبت‌های بهداشتی در حال توسعه است. دفتر سرشماری آمریکا گزارش می‌دهد که متوسط سن کشور بین سال‌های 2000 تا 2016 تقریبا سه سال افزایش داشته است. در طول همان بازه زمانی تعداد ساکنین 65 ساله و بالاتر، از 35 میلیون نفر به...
نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG

نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG

مقاله نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG در زمان فلج مغزی با بزرگنمایی بالا...
۱۰ نوع آوری برتر مهندسی پزشکی

۱۰ نوع آوری برتر مهندسی پزشکی

در طی یک سال گذشته مهندسی پزشکی پیشرفت‌های متداولی داشته است. در اینجا نقش تعدادی از مهمترین آنها را به طور مختصر بیان می‌کنیم.  ...
مقدمهاي بر مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)

مقدمهاي بر مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)

مهندسي در خدمت پزشكي بيوالكتريك: كاربرد دستاوردهاي مهندسي برق و استفاده از آن در علوم زيستي  ...
دسته بندی: مقالات / مقالات آموزشی تاریخ: 14 آذر 1397 نظرات: 0 نویسنده: admin
مطالعه گلبولهاي سفید خون انسان روي یک گسترش خونی در زیرمیکروسکوپ نوري

مطالعه گلبولهاي سفید خون انسان روي یک گسترش خونی در زیرمیکروسکوپ نوري

به طور معمول پنج نوع گلبول ســفید مشــاهده می شــود. نوتروفیل، لنفوســیت، منوســیت، ائوزینوفیل و بازوفیل که تمام این پنج نوع از یک سلول مادر مشترك خونساز منشا می گیرند ولی مکانیسم های هدایت کننده تولید، پخش و فعالیت آنها متفاوت اســت. تعداد گلبول های ســفید به طور طبیعی 5/3 تا 10 هزار عدد در...
دسته بندی: مقالات / مقالات مفید برای دانشجویان تاریخ: 11 آذر 1397 نظرات: 0 نویسنده: admin
تاریخچه مهندسی پزشکی درایران

تاریخچه مهندسی پزشکی درایران

این تاریخچه در ایران به شیخ الرئیس ابوعلی سینا باز می گردد و در کتاب نابغه شرق نوشته نورالله لاوردی به این موضوع پرداخته شده و شرح ابداع استاد در قرن چهارم هجری قمری و معالجه یکی از سرهنگ های سپاه خوارزم در آن آمده است. ابن سینا ظرفی مشک با سیم ها و اتصالاتی ساخت که به بیمار وصل می شد و با قرار...
دسته بندی: مقالات / مقالات آموزشی تاریخ: 11 آذر 1397 نظرات: 0 نویسنده: admin
اخذ همگاني CE محرک صادرات اما باري تحميلي بر دوش توليد

اخذ همگاني CE محرک صادرات اما باري تحميلي بر دوش توليد

این روزها همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که کشور شرایط فوقالعادهاى را میگذراند. شاید این شرایط فوقالعاده براى بسیارى از افراد از ابتداى سال جارى آغاز شده باشد اما براى تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکى همزمان با پایان سال دوم طرح تحول نظام سلامت شروع شد.   ...
دسته بندی: مقالات / مقالات مفید برای پزشکان و مهندسان تاریخ: 12 آبان 1397 نظرات: 0 نویسنده: admin