امروز : یکشنبه, 04 آبان 1399
همه چیز راجع به x-ray(بخش دوم)

همه چیز راجع به x-ray(بخش دوم)

همه چیز راجع به x-ray (بخش دوم)    ...
همه چیز راجع به x-ray(بخش اول)

همه چیز راجع به x-ray(بخش اول)

همچون بسیاری از اکتشافات مهم و بزرگ بشر، فناوری اشعه ایکس کاملا تصادفی اختراع شد.    ...
پنج گرایش برتر مهندسی پزشکی در سال 2018

پنج گرایش برتر مهندسی پزشکی در سال 2018

طول عمر افراد نسبت به قبل افزایش یافته است و این یعنی آنکه زمینه ی مراقبت‌های بهداشتی در حال توسعه است. دفتر سرشماری آمریکا گزارش می‌دهد که متوسط سن کشور بین سال‌های 2000 تا 2016 تقریبا سه سال افزایش داشته است. در طول همان بازه زمانی تعداد ساکنین 65 ساله و بالاتر، از 35 میلیون نفر به...
نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG

نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG

مقاله نقشه برداری قبل از جراحی مغز با MRI و EEG در زمان فلج مغزی با بزرگنمایی بالا...
۱۰ نوع آوری برتر مهندسی پزشکی

۱۰ نوع آوری برتر مهندسی پزشکی

در طی یک سال گذشته مهندسی پزشکی پیشرفت‌های متداولی داشته است. در اینجا نقش تعدادی از مهمترین آنها را به طور مختصر بیان می‌کنیم.  ...
مطالعه گلبولهاي سفید خون انسان روي یک گسترش خونی در زیرمیکروسکوپ نوري

مطالعه گلبولهاي سفید خون انسان روي یک گسترش خونی در زیرمیکروسکوپ نوري

به طور معمول پنج نوع گلبول ســفید مشــاهده می شــود. نوتروفیل، لنفوســیت، منوســیت، ائوزینوفیل و بازوفیل که تمام این پنج نوع از یک سلول مادر مشترك خونساز منشا می گیرند ولی مکانیسم های هدایت کننده تولید، پخش و فعالیت آنها متفاوت اســت. تعداد گلبول های ســفید به طور طبیعی 5/3 تا 10 هزار عدد در...
دسته بندی: مقالات / مقالات مفید برای دانشجویان تاریخ: 11 آذر 1397 نظرات: 0 نویسنده: admin